Veolia水务技术与方案

Elite Plus

医疗保健大型反渗透装置 - CSSD/SSD反渗透给水

Elite Plus系列反渗透装置可以满足每小时需要500至5,000升反渗透级水的关键应用。为了降低运行成本,Elite Plus整合了最新“低能耗”膜,并且为了减少总体占地面积,采用整体式5 μm预过滤芯构造。该装置采用不锈钢防滑架和紧凑型尺寸,便于轻松运输。

特性

该装置操作简单,并提供自由电压公用报警输出端口。作为选配项,该装置可提供CIP连接,对于某些应用,还提供淡水分流组件。对于需要更高容量的用户,我们提供更高输出装置。

  • 500 – 5,000 L/hr
  • 淡水和浓缩水流量指示器
  • 反渗透增压泵压力指示
  • 可调节回收率
  • CIP连接(可选)
  • 整体式预过滤
  • 高流量进口给水阀

应用

  • CSSD/SSD反渗透馈送
  • 反渗透给水

装置规格

  500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
高度(mm) 1220 1220 1220 1330 1330 1475 1475 1475
宽度(mm) 625 625 625 740 740 850 850 850
长度(mm) 1250 1250 1250 1575 1575 1575 1575 1575
工作重量(kg) 90 130 190 200 240 380 420 460
装运重量(kg) 60 90 120 155 175 290 330 370

安装要求

电力 230V/1ph/50-60Hz 400V+N+E/3ph/50-60Hz
给水连接件(英寸) 1/2 3/4 3/4 1 1 2 2 2
排水连接件(英寸) 1/2 3/4 3/4 1 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4
淡水连接件(英寸) 1/2 3/4 3/4 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2

处理过的水的规格

  500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
10°C 时的淡水流量(m3/hr) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5
10°C 时的排水流量 (m3/hr) 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 2.5
一般回收率 60-75%
10°C 时的淡水流量(m3/hr) 96-98%

* 给水要求:最大TDS 1000ppm,总硬度 <4mg/l(CaCO3),游离氯 <0.1ppm,SDI <3,温度 5-350C,压力 2-6巴